نتایج مسابقه عکاسی #نهارامروز

  با تشکر از تمامی دوستانی که در مدت برگزاری یک ماهه مسابقه عکاسی #نهارامروز با ما همراه بودند و تصاویر زیبایی را از غذا ها و دستپخت های خود را با ما و دیگران به اشتراک گذاشتند. دور اول مسابقه #نهار امروز در ساعت ۲۰ روز جمعه ۲۱ فروردین به پایان سید و نفرات برتر اعلام شدند. همچنین به …